Arvid Lizell

Arvid Lizell er landskapsingeniør med fokus på arborkultur og prosjektering (AutoCAD).

Arvid har en eksamen som landskapsingeniør fra SLU Alnarp. I løpet av studiene har han spesialisert seg innen prosjektering, vegetasjon og arborkultur, med særlig vekt på trær i urbane miljøer. Han skrev sin avhandling om trærs strategier for å håndtere tørke og hadde praksis hos SLU Alnarps forskerteam i et forskningsprosjekt om robuste trær egnet for bruk i bymiljøet.

Arvid har også jobbet som gartner, og i kombinasjon med utdannelsen har han utviklet en grundig forståelse for skjøtsel og forvaltning.

Yrkestittel: Landskapsingeniør

E-mail: arvid@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 703444004

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no