Frida Bruhn

Frida er landskapsingeniør med fokus på overvannshåndtering, arborkultur og økonomisk verdivurdering av trær. Hun har også gjennomført ISA’s risikovurderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification). Tidligere har Frida arbeidet for Malmö kommune med fokus på artsdiversitet blant trær, treforedling og økonomisk verdsetting av trær. Som prosjekterende landskapsingeniør har Frida lang erfaring med å prosjektering av plantefelt og systemer for overvannshåndtering. I tillegg har Frida meget gode kunnskaper i AutoCAD.

Yrkestittel: Landskapsingeniør

E-mail: frida@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 735605373

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no