Kalle Ågren

Kalle Ågren er landskapsarkitekt og ISA sertifisert arbrorist Han ble utdannet ved SLU Alnarp i 2022. I løpet av studietiden hans fokuserte han på spørsmål knyttet til arborkultur, urban skogbruk, og GIS. Han har hatt praksis ved Eiendoms- og gatekontoret i Malmö. Avhandlingen hans handlet om bytrærnes evne som habitat for insekter.

Kalle har bestått ISA’s TRAQ-kurs og jobber på Trädkontoret med kartlegging, risikovurdering av trær, GIS-arbeid som utarbeidelse av kronedekkningskart og tiltaksplaner for biologisk mangfold.

Yrkestittel: Landskapsarkitekt

E-mail: kalle@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 737357731

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no