Hanne Johnsrud

Yrkestittel: Landskapsarkitekt og prosjektutvikler

E-mail: hanne@trekontoret.no

Telefonnummer: +47 99 22 65 60

Bio

Hanne Johnsrud har jobbet med trær og byutvikling i en årrekke, som prosjekterende landskapsarkitekt, fagrådgiver og prosjektleder for den kommunale satsingen Oslotrær. Tidligere har hun jobbet hun med kommunikasjon og interesseorganisasjon på nasjonalt og europeisk plan. Hun har en master i teknologi og innovasjonsstudier og skrev sin diplomoppgave i landskapsarkitektur om vegetasjonsteknikk og overvann.

Med forskningsprosjektet «Hug the streets – plant a tree» kartla hun grunnlag og potensiale for gatetrær i Oslo og undersøkte aktører og beslutningsprosesser knyttet til valg og fravalg av trær i gateprosjekter. Hanne har undervist ved Institutt for landskapsarkitektur og urbanisme ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo og er en engasjert foredragsholder om trærs funksjon og betydning for arkitektur, byplanlegging og naturmangfold.»

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no