Nicolaj Josephsson Branda

Nicolaj er landskapsingeniør med spesialisering innenarborkultur, vegetasjonsbed og overvannsshåndtering. Han har svært god kompetanse innen prosjektering (AutoCAD) og geografiske informasjonssystemer (GIS).

Nicolaj har jobbet med skjøtselsplaner for trær på kirkegårder, risikovurderinger, marksikringsplaner, tekniske beskrivelser og rådgivning. Han har tidligere arbeidet som bestiller hos MKB med fokus på treplanting, belegg og dødt trevirke i urbane omgivelser for å øke biologisk mangfold, inkludert anskaffelse og videreutdanning.

Yrkestittel: Landskapsingeniør

E-mail: nicolaj@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 700548008 

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no