Jenny Benum Lorange

Fagutdannet arborist ved Fagskolen Vestland og har erfaring innen trepleie, dendrologi og trefysiologi. Lorange har en Master i biologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen entomologi og biller i dødt trevirke. Hun har erfaring som klatrende arborist, kartlegging av gammelskog og bevaring av utvalgt naturtype hul eik. Hun har god erfaring med utarbeidelse av marksikringsplaner og oppfølging av trær på byggeplass.

Yrkestittel: Biolog og arborist

E-mail: Jenny@trekontoret.no

Telefonnummer: +47 95188405

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no