Ledig position som landskapsarkitekt

Vem är vår toppkandidat?

Till tjänsten landskapsarkitekt söker vi dig som uppfyller följande kriterier:

 • avklarad examen med en master i landskapsarkitektur
 • minst 3 års arbetslivserfarenhet som landskapsarkitekt
 • innehar B-körkort
 • har god erfarenhet av kommunikationsarbete
 • har tidigare erfarenhet av projektledning
 • har god växtkännedom

Utöver nämnda kriterier kommer vi meritera dig som uppfyller en eller flera av följande kriterier:

 • har skrivit masteruppsats på engelska
 • har tidigare arbetat som konsult
 • har publicerat vetenskapliga eller populärvetenskapliga artiklar

Vilka arbetsuppgifter ingår?

Arbetet som landskapsarkitekt kommer innebära att självständigt utföra olika konsulttjänster, vilket bland annat kan inkludera att projektera typritningar, ta fram växtförslag, ta fram trädplaner, grönyteplaner och analysera olika träddatabaser.

Utöver typiska landskapsarkitektuppgifter kommer tjänsten att innebära att arbeta med trädkonsultuppgifter som exempelvis ekonomisk värdering av träd, riskbedömningar och inventeringar. Självklart genomförs många av projekten tillsammans med kollegorna på Trädkontoret och vårt stora nätverk.

Arbetet är mycket varierat vilket innebär både arbete inne på kontoret och ute i fält under trädkronorna.

Då Trädkontoret har kunder i stora delar av Sverige och Norden ingår en del resor i arbetet, främst inom Sverige men ibland även utomlands. Våra konsulter reser i tjänsten med cirka 30–50 övernattningar per år, men den utlysta tjänsten kommer innebära något färre resdagar.

Tjänsten kommer de första fem åren att fördelas enligt: 50–75% projektstöd i ett EU-projekt (Resonate) och resterande tid arbeta med konsultarbete som landskapsarkitekt hos Trädkontoret.

Projektledningen i EU-projektet innebär att för Nature Based Solutions Institute’s (NBSI) räkning delta i forskningsprojektet RESONATE som kommer pågå under fem år. Inom RESONATE kommer du, tillsammans och i nära samarbete med professor Cecil Konijnendijk leda arbetsgruppen som är ansvarig för EU-projektets kommunikation. Detta innebär bland annat att:

 • Populärvetenskaplig spridning av forskningsresultat som uppkommer genom projektet.
 • Upprätthålla kontakten mellan EU-projektets olika aktörer.
 • Uppdatering av projektets hemsida.
 • Framtagande av Press-releaser och annan medial spridning
 • Sköta projektets sociala mediekanaler.

Mer information om NBSI och Professor Cecil Konijnendijk finns på hemsidan www.nbsi.eu

Om ej annat överenskommes påbörjas tjänsten 2023-09-01.

Anställningsform: Anställningen inleds som en provanställning vid tillträdesdatumet. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte avbryter provanställningen övergår den till en tillsvidareanställning sex månader efter tillträdesdatumet.

Omfattning: Tjänsten är en heltidstjänst

Ort: Arbetsplatsen är i Malmö

Skicka in ditt CV tillsammans med personligt brev till gustav@tradkontoret.se senast 2023-04-30.

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no