Om oss

Trekontoret AS er etabler 1. januar 2024. Trekontoret AS er den norske avdelingen av det svenske Trädkontoret AB.

Trädkontoret AB har arbeidet med utviklings- og konsulenttjenester siden starten av 2007, og er i dag et av Sveriges ledende selskaper når det gjelder rådgivning i spørsmål knyttet til treforvaltning. Med flere konsulenter kan vi bistå store og små forvaltere med de fleste oppgaver knyttet til trær og grøntområder. Trädkontoret er kjent for kvalitet, høy kapasitet og for å ligge i forkant når det gjelder teknologiutvikling og innovative løsninger.

Vår styrke er vårt omfattende internasjonale nettverk, våre utviklingsorienterte medarbeidere og vår synlighet i ulike nasjonale og internasjonale kanaler.

Forettnignsidé

Å gi konsulentstøtte til alle som forvalter og planlegger offentlige urbane miljøer i Skandinavia innen arborkultur. Dette skjer gjennom et bredt perspektiv der forvalterne skal kunne få støtte gjennom hele prosessen, fra utvikling av politikk og strategier til beskrivelser av praktiske gjennomføringer.

Kvalitet på arbeidet

Trekontorets overordnede mål er å oppnå høy kvalitet i alle oppdrag. Med høy kvalitet menes at oppdraget har fulgt gjeldende lover og bransjeregler, blitt levert i tråd med bestillerens ønsker og forventninger, og skapt verdi for både bestilleren og utføreren basert på Trekontorets verdier – innovasjon, kvalitet og bærekraft.

Trekontoret sikrer høy kvalitet i alle trinn og prosesser ved å jobbe etter sitt styringssystem. Systemet oppdateres kontinuerlig i samsvar med Trekontorets mål om kontinuerlig forbedring av kvalitetsarbeidet.

Miljøpolitikk

Trekontoret er engasjert i å beskytte miljøet og redusere vår påvirkning på planeten. Vi har forpliktet oss til å ta ansvar for vår bedrifts miljøpåvirkning og handle for å redusere vår klimapåvirkning, energiforbruk og avfall.

Vi følger relevant miljølovgivning og streber etter å overgå disse kravene. Vi arbeider også for å øke bevisstheten om miljøspørsmål blant våre ansatte, kunder og leverandører ved å tilby opplæring og informasjon om våre miljømål.

Trekontoret sikrer miljøspørsmål i alle trinn og prosesser ved å jobbe etter vårt styringssystem. Systemet oppdateres kontinuerlig i samsvar med Trädkontorets mål om kontinuerlig forbedring av vårt miljøarbeid.

Vi er fast bestemt på å gjøre vårt beste for å beskytte miljøet og håper at vårt arbeid kan inspirere andre til å gjøre det samme.

Inovasjon

Trekontoret streber etter å være ledende innen vår bransje ved kontinuerlig forbedring av våre metoder og prosesser. Trekontoret ønsker å skape en kultur av kontinuerlig forbedring som gjennomsyrer hele organisasjonen. Vi vil kontinuerlig utvikle og forbedre våre metoder for å drive bransjen fremover.

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no