Tabeller och formulär

Fria eller fälla 2.0 – Tabeller för översiktlig bedömning

Beskrivning: Ifyllbar tabell för Fria eller fälla 2.0

Fria eller fälla 2.0 – Tabeller för komplexa fall

Beskrivning: Ifyllbar tabell för Fria eller fälla 2.0

Bevattningsschema etableringsbevattning

Beskrivning: En tabell som kan användas som bevattningsschema för etableringsbevattning av nyplanterade träd.

År: 2023

i-Tree Eco – Beräkningar för trädskyltar.xlsx

Beskrivning: Excelark för att översätta i-Tree Eco värden till jämförbara resultat såsom att relatera koldioxidinlagring till bilkörning

År: 2022

i-Tree Eco – Trädskylt A3 – Mall.pdf

Beskrivning: Mall för att skapa egna trädskyltar

Författare: Elin Rowicki
År: 2022

i-Tree Eco – Sammanställning_Beräkning_av_luftföroreningar ASEK 7.xlsx

Beskrivning: Översättning av i-Tree Eco värden till svenska monitära värden.

Författare: Johan Sjögren
År: 2022

i-Tree Eco – Beskrivning av WIP Luftföroreningar_beräkningar ASEK 7.docx

Beskrivning: Översiktlig beskrivning av hur översättningen av i-Tree Eco värden till svenska monitära värden har beräknats, samt referenser till mer underlag.

Författare: Johan Sjögren
År: 2022

Excel-dokument för inport av i-Tree Eco data.xlsx

Beskrivning: Excel-dokument för inport av i-Tree Eco data där samtliga parametrar som påverkar i-Tree Eco beräkningarna finns angivna

Författare: Johan Östberg
År: 2022

Definitioner av i-Tree Eco-parametrar.docx

Beskrivning: Definitioner av i-Tree Eco-parametrar i Word-format där definitioner och figurer finns med. Illustratör Hanna Fors

Författare: Johan Östberg
År: 2023

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no