Trekontoret

For en god forvaltning av trebestander

Trekontoret

Trekontoret AS er et nyopprettet rådgivningskontor i Norge. Vi tilbyr rådgivende tjenester innen arborkultur, herunder; treregistering, tilstandsvurdering og risikovurdering av trær, utarbeidelser av marksikringsplaner for trær, bistand til prosjekteringsarbeid/regulering, trekronedekingskart etc. Vi utarbeider også skjøtselsplaner og tekniske beskirvelser.

Trekontoret er den norske av delingen av det Svenske Trädkontoret. Trädkontoret har arbeidet med utviklings- og konsulenttjenester siden starten i 2007, og er i dag et av Sveriges ledende selskaper når det gjelder rådgivning i spørsmål knyttet til trær i urbane miljø og arborkultur. Trädkontoret er kjent for kvalitet, høy kapasitet og for å ligge i forkant når det gjelder teknologiutvikling og innovative løsninger.

Vår styrke er et omfattende internasjonalt nettverk, våre utviklingsorienterte medarbeidere og vår synlighet i ulike nasjonale og internasjonale kanaler.

Vil du kontakte oss?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg

Kontakt oss

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no