KURS

Grunnleggende visuell trevurdering

Vurdering av trærnes vitalitet – hvordan kan du visuelt vurdere trærnes livskraft eller evne til å håndtere stress? Hva karakteriserer et tre med høy og lav vitalitet, og hva kan du gjøre for å påvirke et tres vitalitet?

Vurdering av skader – hvordan påvirker skader trærnes levetid, risikostatus og vitalitet? Hvordan kan du vurdere disse skadene, og hva kan du gjøre for å redusere sannsynligheten for at et tre blir skadet?

Vurdering av risiko – hva påvirker et tres risikostatus, og hvordan vurderer du hvilken risiko et tre utgjør for personer eller eiendom? Hvordan kan du jobbe forebyggende for at et tre ikke utvikler seg til et risikotre, og hvilke tiltak finnes for å bevare trær som er klassifisert som risikotrær?

Type kurs: Fysisk

Tid: 8-16 timer (inkludert pauser)

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no