KURS

God parkforvaltning

På grunn av klimaendringer og redusert biologisk mangfold blir det stadig viktigere å vurdere hvordan vi skjøtter og forvalter våre parker. Ved å gjøre endringer i måten vi jobber på, kan vi øke det biologiske mangfoldet samtidig som grønne områder blir mer bærekraftige på lang sikt. Under denne forelesningen går vi gjennom ulike typer løsninger som er delt inn etter arbeidsinnsats (små, mellomstore og store), samt eksempler på hvordan disse løsningene har blitt implementert i ulike miljøer.

Type kurs: Fysisk eller digital

Tid: 3-6 timer (inkludert pauser)

Forelesningen er på svensk

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no