KURS

Planteworkshop

Dette kurset kombinerer teori med praksis. Under dette kurset dekker vi hvordan  av trær skal etableres, fra kontakt med planteskolen, mottak, lossing, planting og oppbinding. Vi tar opp kritiske øyeblikk som plantedybde, forskjellen mellom klump og barrotstrær, samt lossing og lasting av større trær.

Når det er mulig, bør dette kurset kombineres med en praktisk del som forutsetter at den som bestiller kurset kan tilby et tre for planting, samt tilhørende materiale og de maskinene som er nødvendige.

Type kurs: Fysisk

Tid: 8 timer (inkludert pauser)

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no