KURS

Slik blir byen din Tree City of the World!

Tree City of the World er et initiativ fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og den amerikanske Arbor Day Foundation. Initiativet ble lansert i 2020 med mål om å øke kunnskapen om trær i byer og muliggjøre god forvaltning av disse. Å bli utnevnt som Tree City of the World er en utmerket måte å øke fokus på byens trær og de betydelige innsatsene som alle som jobber med forvaltning gjør. Under denne workshopen/kurset går vi gjennom de ulike målene som kreves for å få utmerkelsen, og deretter analyserer vi sammen deres forutsetninger for å søke.

Type kurs: Fysisk eller digital

Tid: 2-4 timer (inkludert pauser)

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no