KURS

Treregistering

Dette kurset har to forskjellige deler. Den første delen er inspirerende, der vi gjennomgår hvordan forvaltere over hele verden har brukt inventeringer for en rekke forskjellige formål. I den andre delen legger vi stor vekt på den svenske standarden for treinventering og hvordan du som innsamler og forvalter skal vurdere ulike parametere.

Type kurs: Fysisk eller digital

Tid: 8 timer (inkludert pauser)

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no