Greenwasting

Greenwasting

Johan Östberg er dosent ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Cecil Konijnendijk er professor ved Nature Based Solution Institute, og Gustav Nässlander er fra Trädkontoret.

Å vaske ‘skitne’ virksomheter med utilstrekkelige grønne tiltak har lenge blitt kalt greenwashing. I takt med at stadig flere virksomheter faktisk ønsker å gjøre godt, men dessverre snubler på vei og dermed kaster bort grønne ressurser, foreslår vi en ny term: greenwasting. Termen refererer for eksempel til kampanjer som setter av ressurser for å plante store mengder trær, men samtidig ikke setter av tilstrekkelig eller ingen ressurser for å ta vare på trærne, som dermed risikerer å dø.

Klimaendringenes negative effekter på menneskers helse blir stadig tydeligere. Økt tredødelighet under sommerens hetebølger over hele Europa er bare ett av mange eksempler på konsekvensene av et endret klima som rammer våre stadig tettere befolkede byer hardt. For å lindre disse negative effektene har store klimatiltaksinitiativer blitt vanligere, for eksempel One Million Trees i New York City, der en million trær ble plantet over åtte år, Verdensbankens kampanje for å plante én milliard trær, eller Københavns 100 000 trær.

Som borgere er det imidlertid av stor viktighet at vi ikke lar oss blende av disse initiativen og deres ofte storslåtte løfter, uten å undersøke resultatene og hvorfor de egentlig blir gjennomført. En term som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, er greenwashing, som refererer til desinformasjon spredt av en organisasjon for å presentere et miljømessig ansvarlig offentlig bilde. Imidlertid omfatter termen kun organisasjoner som bevisst ønsker å «vaske» seg i grønne handlinger, ofte uten substans. Dette tar ikke hensyn til de mange mislykkede initiativene som ellers kan betraktes som grønne.

Lanseringen av urealistiske initiativer uten forutsetninger for å skape langsiktige bærekraftige resultater er noe vi spesielt ser i valgkamptider, der lokale, regionale og nasjonale kampanjer lanseres for å fremstille politiske partier eller enkeltpersoner og organisasjoner som grønne. Mange av disse kampanjene mislykkes, og det er viktig å være kritisk til klimatiltaksinitiativer som nå lanseres av kommuner, ideelle organisasjoner eller eiendomsselskaper.

Derfor lanseres nå termen greenwasting, som refererer til en situasjon der en offentlig eller privat organisasjon bevisst eller ubevisst kaster bort muligheter og ressurser for å gjøre en positiv bidrag til miljøet og kampen mot klimaendringer og deres effekter. Dette kan inkludere å ikke ta vare på nyopprettede grønne områder, overdreven framheving av forventede positive effekter av prosjekter, eller nedtoning av eventuelle negative effekter.

Greenwasting skiller seg tydelig fra greenwashing, men er like viktig og potensielt skadelig for innsatsen vår for å skape robuste og bærekraftige urbane miljøer. Organisasjoner som virkelig ønsker å fremme og gjennomføre gode og bærekraftige prosjekter fortjener full støtte og anerkjennelse. Ved å bruke greenwasting-perspektivet muliggjøres en mer helhetlig vurdering av prosjekter og initiativer, forhåpentligvis for å skape bedre forutsetninger for implementering av bærekraftige og ressurseffektive grønne løsninger med positiv innvirkning på naturen og kampen mot klimaendringer. Ikke la deg narre av løfter basert bare på antall, men se på de ressursene som er satt av for å skape bærekraftige tiltak med langvarig effekt.

Lenker til mer informasjon

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-07-30/what-happens-after-pledges-to-plant-millions-of-trees
https://www.milliontreesnyc.org/

Spørsmål om trær?

Vi gir råd om trær i urbane miljø. Er du forvalter eller eier av ett eller flere trær, ta gjerne kontakt for en prat. Kartlegging av trebestander, tilstands- og risikovurdering, tilsyn på byggeplass er noen av tjenestene vi tilbyr.

Kontakt oss på info@trekontoret.no